Szolidaritás - közösségi oldalak

Kiemelt hírek - történések

A mozgalom céljai


A Magyar Szolidaritás Mozgalom
(SZOLIDARITÁS) céljai!

- A lehető legszélesebb társadalmi összefogással, az emberek aktív, felelősségteljes szerepvállalásával meg akarjuk védeni demokráciát, az emberi-, állampolgári-, és munkavállalói jogokat.

- Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a kiábrándult választókat magunk köré gyűjtsük, hogy értelmes és reális gondolatokkal segíthessük állampolgári, választói öntudatra ébredésüket.

- Olyan adórendszert akarunk, amelyben a tehetősebbek nagyobb részt vállalnak közterhekből, erősítve ezzel az emberek szociális biztonságát, megállítva az emberek elszegényedését és a társadalmi különbségek növekedését.

- Olyan országot akarunk, ahol lehetőségeihez mérten mindenki kiveszi részét a közterhek viseléséből. Ahol az adócsalásért, a korrupcióért nem csak az átlagembereket büntetik, hanem a gazdasági és politikai elit tagjait is.

- Olyan országot akarunk, ahol a munkavállalónak tisztességes munkáért, tisztes megélhetést biztosító bért fizetnek.

- Pártok, politikailag szélsőséges mozgalmak és ideológiák által megosztott és egymással szembefordított társadalom helyett egy olyan élhetőbb Magyarországot akarunk, amelyben nem bélyegzik meg az embereket pártválasztásuk, ideológiájuk, vallásuk, származásuk miatt.

- Olyan Magyarországot akarunk, ahol érték a hazaszeretet, a nemzeti öntudat, a történelmi - és kulturális hagyományok tisztelete és őrzése, és ezeket a fogalmakat nem sajátíthatja ki magának a politikai paletta egyik fele, míg a másik felét kizárja onnan.

- Olyan Magyarországot akarunk, amelyben erős a társadalmi szolidaritás, ahol a rászorultakat, betegeket és időseket a társadalomból nem kitaszítják, hanem az emberek, közösségek és az állam segítséget nyújtanak a felzárkózásukhoz, a rehabilitációjukhoz, a tisztes és méltó életükhöz.
- Olyan Magyarországot akarunk, amely baráti kapcsolatot tart fenn a szomszédos országokkal, a határon túli magyarok életébe nem beavatkozik, hanem segíti a saját maguk által meghatározott törekvéseikben, céljaik elérésében.

- Olyan Magyarországot akarunk, ahol a közfeladatot ellátó szervezetek és működésük átlátható, hiszen közpénzből, az adófizetők pénzéből tartja fenn azokat a magyar állam.

- Olyan Magyarországot akarunk, ahol a  közbiztonságot az ország minden településén megteremtik.

- Olyan Magyarországot akarunk, ahol nem a pénzhez társulnak a feladatok, hanem az ellátandó feladatokhoz társulnak az anyagi fedezetek.


Vissza a lap tetejére Vissza a főoldalra
Szolidaritás - közösségi oldalak facebook